Dostępna przestrzeń

NOWE_FIO_zestawienie_2_KOLOR.png

 

 

 

Dostępna przestrzeń

Dostępna przestrzeń zarówno w najbliższym, domowym, jak publicznym wymiarze jest warunkiem bardziej samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. A to jest niezbędne dla integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie, obowiązujące w Polsce prawo budowlane zobowiązuje inwestorów i wykonawców, aby powstające obiekty były zaprojektowane uniwersalnie, a więc jako dostępne i bezpieczne dla wszystkich – również dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przykładem przestrzeni dostępnej są przejścia dla pieszych z obniżonymi krawężnikami, by osoby starsze, na wózku inwalidzkim lub z balkonikiem mogły je samodzielnie pokonać, ale jednocześnie posiadające specjalnie profilowane płytki (bąble, rowkowanie etc), aby osoby z dysfunkcją wzroku wiedziały, że zbliżają się do przejścia. Zwykle dla osób słabowidzących stosuje się również sygnały dźwiękowe alternatywne do sygnalizacji świetlnej.

Starsze budynki wymagają często remontów likwidujących bariery architektoniczne albo instalacji urządzeń i przedmiotów ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Jednym z zadań PFRON jest dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, czyli dostosowanie najbliższej przestrzeni (mieszkanie, wejście do budynku, ciągi komunikacyjne) do możliwości poruszania się i funkcjonowania. Pieniądze na ten cel są przekazywane na początku każdego roku kalendarzowego do powiatów. Wydatkują je samorządy za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Jeżeli w związku z Twoją niepełnosprawnością potrzebujesz wsparcia finansowego w dokonaniu niezbędnych prac remontowych lub instalacji urządzeń, złóż wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie w Twoim powiecie. W tej instytucji otrzymasz też wszystkie niezbędne informacje.

Przykładowe prace, które można objąć dofinansowaniem to budowa podjazdu, poszerzenie drzwi, zamontowanie podłóg antypoślizgowych, przerobienie wanny na tzw. mokrą łazienkę, montaż systemu uchwytów umożliwiających przesiadanie się z wózka inwalidzkiego itp.

Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej

PFRON dofinansowuje również likwidację barier architektonicznych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. Co roku przekazuje pieniądze do samorządów wojewódzkich, z przeznaczeniem na prace budowlane w obiektach, które od min. 2 lat służą rehabilitacji, a nie są w pełni dostępne.

Placówki związane z edukacja, ochroną zdrowia lub sprawami obywatelskimi mogą także dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych i technicznych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich. Dla nich PFRON prowadzi program Wyrównywanie różnic między regionami . Wniosek o wsparcie w programie zawiera się z PFRON za pośrednictwem samorządu powiatowego.

 

 

LOGO Bazy map200x149

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
432043