Dofinansowania z PFRON

NOWE_FIO_zestawienie_2_KOLOR.png

 

 

 

Dofinansowania z PFRON

W Systemie SOW możesz złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programów i działań realizowanych za pośrednictwem samorządów powiatowych i wojewódzkich.

Aby ułatwić Ci poruszanie się po Systemie SOW, podzieliliśmy formy wsparcia w następujący sposób:

Program Wyrównywania Różnic między Regionami III - Program Rady Nadzorczej PFRON realizowany za pośrednictwem samorządów powiatowych - obszary realizowane w Systemie SOW:

 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia Osobom Niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Aktywny Samorząd - Program Rady Nadzorczej PFRON realizowany za pośrednictwem samorządów powiatowych - obszary realizowane w Systemie SOW:

Moduł I: Obszary A, B, C, D

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie A1 - oprzyrządowanie samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)
 • Zadanie A2 i A3 - prawo jazdy
 • Zadanie A4 - oprzyrządowanie samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie B1, B3, B4 - sprzęt elektroniczny
 • Zadanie B2 - sprzęt elektroniczny - szkolenia
 • Zadanie B5 - sprzęt elektroniczny - serwis

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie C1 - wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
 • Zadanie C2 - skuter, wózek inwalidzki - serwis
 • Zadanie C3 - proteza kończyny
 • Zadanie C4 - proteza kończyny – serwis
 • Zadanie C5 - skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Obszar D - opieka dla osoby zależnej

Moduł II - edukacja

Zadania zlecane z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Osób Niepełnosprawnych – Oferta Realizacji Zadania Publicznego (samorząd powiatowy)

Rehabilitacja społeczna:

 • Likwidacja barier architektonicznych
 • Likwidacja barier technicznych
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się
 • Turnusy rehabilitacyjne
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Sprzęt rehabilitacyjny
 • Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika
 • Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka
 • Warsztaty terapii zajęciowej

Rehabilitacja zawodowa:

 • Wyposażenie stanowiska pracy
 • Przystosowanie stanowiska pracy
 • Szkolenia organizowane przez pracodawców
 • Zatrudnienie osoby wspomagającej
 • Szkolenie osoby wspomagającej
 • Instrumenty rynku pracy - staże
 • Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
 • Szkolenia organizowane przez kierowników PUP
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zadania województwa:

 • Roboty budowlane
 • Zakłady aktywności zawodowej
 • Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III

 

LOGO Bazy map200x149

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
436143