finansowe z działalności opp za rok 2019

  

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

 

Bilans oraz Rachunek zysków i strat

 

 

 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego