Misja fundacji

Nadrzędną misją Fundacji "Zmiany" jest wspieranie, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  • · W zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej,

 

  • · Udzielanie pomocy osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, w szczególności ze względu na wiek,

 

  • · Pomoc w uczestniczeniu w życiu społecznym i kulturalnym, a także opieka nad takimi osobami,


· Misją Fundacji "Zmiany" jest również stworzenie osobom zaangażowanym w nasze działania warunków dla partnerskiej współpracy oraz wszechstronnego rozwoju zawodowego.