KRS / numer konta bankowego

 

 

 

 

 

 

 

NR KONTA BANKOWEGO


02 2030 0045 1110 0000 0236 1340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRS

 

 

 


Nasz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000358021